Kurs Ecdl base

Czego się nauczę?

 • Uczestnik po przebytym kursie nabędzie umiejętności z zakresu obsługi komputera i wykorzystania podstawowych aplikacji. Będzie potrafił używać przeglądarek internetowych, korzystać z formularzy online, biegle wyszukiwać informacje. Posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, tworzyć i edytować dokumenty.
 • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera, u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
 • Przygotowanie do zdania egzaminu oraz uzyskani europejskiego certyfikatu ECDL BASE. Rozwój kompetencji pracowników, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Program kursu

Czas trwania:

 • 60 godzin

Część teorytyczna:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Technologia informacyjno – komunikacyjna; sprzęt; oprogramowanie i licencjonowanie; uruchamianie, zamykanie; pulpit i ikony; korzystanie z okien; narzędzia i ustawienia; praca z tekstem; drukowanie; pliki i foldery; organizacja plików i folderów; przechowywanie i kompresja; pojęcia związane z siecią; dostęp do sieci; ochrona danych i urządzeń; złośliwe oprogramowanie; zdrowie i ochrona środowiska.
 • Podstawy pracy w sieci
 • Kluczowe zasady; zabezpieczenia i bezpieczeństwo; korzystanie z przeglądarek; narzędzia i ustawienia; zakładki; drukowanie z internetu; szukanie; krytyczna ocena treści; prawo autorskie, ochrona danych; komunikacja online; narzędzia komunikacyjne; zasady poczty elektronicznej; wysyłanie poczty; odbieranie poczty; narzędzia i ustawienia; organizacja poczty; używanie kalendarza.
 • Przetwarzanie tekstów
 • Praca z aplikacja, Praca z dokumentami; zwiększenie wydajności pracy; Tworzenie dokumentu wprowadzanie tekstu; zaznaczanie, edycja; Formatowanie tekst; akapity; style; Obiekty tworzenie tabel; formatowanie tabeli; obiekty graficzne; przygotowanie i wydruki korespondencji seryjnej; przygotowanie wydruków, ustawienia i sprawdzanie dokumentu i drukowanie.
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Użycie aplikacji praca z arkuszami kalkulacyjnymi; udoskonalenie jakości i wydajności pracy; Komórki wprowadzanie, zaznaczanie, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie; Zarządzanie arkuszami wiersze i kolumny, arkusze; Reguły i funkcje reguły arytmetyczne, funkcje; Formatowanie liczby/daty, zawartość komórek, wyrównywanie, obramowanie komórek; wykresy tworzenie, edycja; Formatowanie arkusza ustawienia, sprawdzanie i drukowanie.

Uczestnik szkolenia ECDL BASE pozna i będzie umiał korzystać praktycznie zasady użytkowania komputera (włączenie i wyłączenie komputera, efektywna praca z użyciem ikon czy okien, dostosowanie ustawień systemu operacyjnego i używania wbudowanych mechanizmów pomocy, tworzenie prostych dokumentów oraz drukowanie, przechowywanie, kompresowanie i dekompresowanie danych przy użyciu dedykowanego oprogramowania, pozna założenia sieciowe oraz systemy łączności komputerowej, połączenie z siecią, użytkowanie komputera zgodnie z informacjami na temat bezpieczeństwa danych oraz urządzeń i ochrony ich przed zagrożeniami, wiedza na temat ochrony środowiska, ergonomii, dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością, zasady przeglądania internetu i bezpieczeństwa w sieci,

użytkowanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych, efektywne wyszukiwanie informacji w sieci, zagadnienia związane z prawami autorskimi oraz ochroną danych, zasady związane ze społecznościami, komunikacją online oraz obsługą poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz zarządzanie nimi, organizowanie i przeszukiwanie poczty oraz używanie kalendarza.

Praca z dokumentami (MS Word) m.in. praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików, tworzenie i edytowanie dokumentów, wstawianie do dokumentów rysunki i tabele, przygotowanie dokumentów w korespondencji seryjnej, sprawdzanie i poprawianie napisanego tekstu przed wydrukowaniem czy wysłaniem,

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi (MS Excel) pracowanie z arkuszami kalkulacyjnymi, zapisywanie ich w różnych formatach plików, wprowadzanie danych do komórek oraz posługiwanie się dobrymi praktykami przy tworzeniu list, sortowanie, zaznaczanie kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych, edytowanie wierszy i kolumn arkusza, tworzenie matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym, formatowanie liczb i wartości tekstowych w skoroszycie, tworzenie, wybieranie i formatowanie wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji, ustawianie strony skoroszytu oraz sprawdzanie i poprawianie zawartości przed wydrukowaniem.

Podstawy pracy z komputerem


Technologia informacyjno – komunikacyjna; sprzęt; oprogramowanie i licencjonowanie; uruchamianie, zamykanie; pulpit i ikony; korzystanie z okien; narzędzia i ustawienia; praca z tekstem; drukowanie; pliki i foldery; organizacja plików i folderów; przechowywanie i kompresja; pojęcia związane z siecią; dostęp do sieci; ochrona danych i urządzeń; złośliwe oprogramowanie; zdrowie i ochrona środowiska.
Podstawy pracy w sieci
Kluczowe zasady; zabezpieczenia i bezpieczeństwo; korzystanie z przeglądarek; narzędzia i ustawienia; zakładki; drukowanie z internetu; szukanie; krytyczna ocena treści; prawo autorskie, ochrona danych; komunikacja online; narzędzia komunikacyjne; zasady poczty elektronicznej; wysyłanie poczty; odbieranie poczty; narzędzia i ustawienia; organizacja poczty; używanie kalendarza.
Przetwarzanie tekstów
Praca z aplikacja, Praca z dokumentami; zwiększenie wydajności pracy; Tworzenie dokumentu wprowadzanie tekstu; zaznaczanie, edycja; Formatowanie tekst; akapity; style; Obiekty tworzenie tabel; formatowanie tabeli; obiekty graficzne; przygotowanie i wydruki korespondencji seryjnej; przygotowanie wydruków, ustawienia i sprawdzanie dokumentu i drukowanie.
Arkusze kalkulacyjne
Użycie aplikacji praca z arkuszami kalkulacyjnymi; udoskonalenie jakości i wydajności pracy; Komórki wprowadzanie, zaznaczanie, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie; Zarządzanie arkuszami wiersze i kolumny, arkusze; Reguły i funkcje reguły arytmetyczne, funkcje; Formatowanie liczby/daty, zawartość komórek, wyrównywanie, obramowanie komórek; wykresy tworzenie, edycja; Formatowanie arkusza ustawienia, sprawdzanie i drukowanie.

Wymagania

 • Brak wymagań.

Pytania i Odpowiedzi

Koszt kursu wynosi 2000,00 wraz z egzaminem państwowym.
Szkolenie zawiera 4 moduły: BASE B1 – podstawy pracy z komputerem, BASE B2 – podstawy pracy w sieci, BASE B3 – przetwarzanie tekstów, BASE B4 – arkusze kalkulacyjne.
Certyfikat ukończenia szkolenia MEN oraz certyfikat zewnętrzny ECDL BASE potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 8 osób.
Egzamin odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Zawiera

 • Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem uiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy.
 • Certyfikat ECDL BASE zaświaadcza, że jego posiadacz nabył kwalifikację, potwierdzając podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w zisiejszym świecie.
 • ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

zapisz się!

Aleksandra Juchniewicz

Kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 – 20:00

Zadzwoń Teraz
Dojazd