Pytania i Odpowiedzi

PYTANIA KOPARKOŁADOWARKA

Książka operatora maszyn roboczych, wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

06.02. 2023r.
Szkolenia są średnio co miesiąc.

Koparki jednonaczyniowej do 4 ton, minikoparki do 4 ton, ładowarki do 8 ton, wszystkie koparkoładowarki

Koszt kursu na koparkoładowarkę wynosi 2300 zł

Ukończone 18 lat, brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu koparkoładowarki
Ul. Czereśniowa 6/529; 66-400 Gorzów Wlkp. KURS@NT Paweł Balcerzak
Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej
Program kursu składa się z 134 godzin, w tym 52 godziny teorii i 82 godziny praktyki. Znajdują się w nim zagadnienia takie jak: BHP, budowa i obsługa, technologia, użytkowanie oraz praca osprzętem koparkowym i ładowarkowym, jazda koparkoładowarką
Kurs na koparkoładowarkę trwa około 3-4 tygodni
Praktyka odbywa się na poligonie – każdy uczestnik kopie indywidulanie na koparkoładowarce i poznaje zasady pracy koparkoładowarki

PYTANIA KOPARKA JEDNONACZYNIOWA

Książka operatora maszyn roboczych, wydawana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

6,02. 2023r. 
Szkolenia są średnio co miesiąc.

Ukończone 18 lat, brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu koparkoładowarki
Ul. Czereśniowa 6/529; 66-400 Gorzów Wlkp. KURS@NT Paweł Balcerzak
Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej
Program kursu składa się z 134 godzin, w tym 52 godziny teorii i 82 godziny praktyki. Znajdują się w nim zagadnienia takie jak: BHP, budowa i obsługa, technologia, użytkowanie oraz praca osprzętem koparkowym, jazda koparką
Kurs na koparkę jednonaczyniową trwa około 3-4 tygodni
Praktyka odbywa się na poligonie – każdy uczestnik kopie indywidulanie na koparce i poznaje zasady pracy koparki

PYTANIA WÓZEK JEZDNIOWY PODNOŚNIKOWY Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Program kursu na wózek jezdniowy przewiduje 15 godzin praktyki
Na terenie Polski, po przetłumaczeniu ich przez tłumacza przysięgłego ważne są też za granicą.
Program kursu na wózek jezdniowy składa się z 45 godzin, w tym 15 godzin praktyki. Kursant nauczy się między innymi: budowy wózka, czynności operatora przed, podczas i po pracy na wózku widłowym oraz bezpieczeństwo i higienę pracy
Egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego składa się z części teoretyczej (test wyboru) oraz praktycznej.

PYTANIA ŻURAWIE PRZENOŚNE I PRZEWOŹNE (w tym HDS)

Kurs trwa około 2 tygodnie, spotkania odbywają się w tygodniu oraz weekendowo
Uprawnienia UDT na żurawie przenośne i przewoźne (HDS) ważne są 10 lat
Na terenie Polski, po przetłumaczeniu ich przez tłumacza przysięgłego ważne są też za granicą.
Program kursu skoda się z części teoretycznej (22 godziny), zawiera ona między innymi budowę żurawi, bhp, czynności operatora wykonującego pracę na urządzeniu oraz części praktycznej – 12 godzin.
Egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego składa się z części teoretyczej (test wyboru) oraz praktycznej na żurawie HDS.

PYTANIA PODESTY RUCHOME

Uprawnienia na podesty ruchome ważne są przed 10 lat, wyjątkiem są podesty ruchome przejezdne, na które uprawnienia UDT ważne są 5 lat.
Na kursie podestów ruchomych jest 7 godzin praktyki
Na terenie Polski, po przetłumaczeniu ich przez tłumacza przysięgłego ważne są też za granicą.
Program kursu skoda się z części teoretycznej (26 godziny), zawiera ona między innymi budowę podestów, bhp, czynności operatora wykonującego pracę na urządzeniu oraz części praktycznej – 7 godzin.
Egzamin przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego składa się z części teoretyczej (test wyboru) oraz praktycznej.

PYTANIA KURS ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Zajęcia kursu administracyjno-biurowego odbywają się w tygodniu, jest też możliwość prowadzenia zajęć w weekendy.
Tak, na kursie administracyjno-biurowym są również zajęcia praktyczne przy komputerach. Omawiane są programy Word, Power Point oraz podstawy Excela.

PYTANIA KURS KSIĘGOWO-KADROWY

Spotkania na kursie księgowo-kadrowym odbywają się w tygodniu oraz w weekendy. Terminy dostosowane są pod grupę uczestników

Kursanci podczas szkolenia pracują na programie Comarch Optima, Symfonia, Gratyfikant, Płatnik oraz MS Excel.

Program obejmuje teorie oraz praktykę. Na części teoretycznej omawiane są zagadnienia między innymi z zakresu prawa pracy, sporządzania umów, zagadnienia płacowe.
Zajęcia prowadzone są w grupach 6-8 osobowych.

PYTANIA KURS MS EXCEL

Poziom podstawowy – 20 godzin, poziom średniozaawansowany – 40 godzin, poziom zaawansowany – 40 godzin.

Poziom podstawowy – 700 zł, poziom średniozaawansowany – 1200 zł, poziom zaawansowany – 1900 zł – 2500zł

Szkolenie możemy przeprowadzić w 3 poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.
Tak, omawiane są tabele przestawne oraz takie zagadnienia jak formuły, wykresy, import, eksport danych i wiele innych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 8 osób.
Jest możliwość przeprowadzenia kursu MS EXCEL indywidualnie, po ustalonej cenie.

PYTANIA KURS SEKRETARKA/ASYSTENTKA SZEFA

Zajęcia odbywają się w tygodniu, jest też możliwość prowadzenia zajęć w weekendy.
Tak, na kursie asystentka szefa/sekretarka są również zajęcia praktyczne przy komputerach. Omawiane są programy Word, Power Point oraz podstawy Excela.

PYTANIA KURS KADROWY

Spotkania na kursie księgowym odbywają się w tygodniu. Terminy dostosowane są pod grupę uczestników.

Kursanci podczas szkolenia pracują na programie Comarch Optima, Insert

Program obejmuje teorie oraz praktykę. Teoria obejmuje zagadnienia: jak założyć działalność gospodarczą, podatek VAT, rozliczanie w ramach księgi przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych itp. Praktyka to zajęcia w ramach programu Optima.

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie zgodne z MEN.

Zajęcia prowadzone są w grupach 6-8 osobowych.

PYTANIA KURS PŁACOWY

Spotkania na kursie księgowym odbywają się w tygodniu oraz w weekendy. Terminy dostosowane są pod grupę uczestników

Kursanci podczas szkolenia pracują na programie Comarch Optima, Symfonia, Gratyfikant, Płatnik oraz MS Excel.

Program obejmuje teorie oraz praktykę. Na części teoretycznej omawiane są zagadnienia między innymi z zagadnień płacowych – wynagrodzenia, naliczanie, rozliczenia z ZUS i US, PFRON, delegacje, odprawy, zasiłki chorobowe itp.
Zajęcia prowadzone są w grupach 6-8 osobowych.

PYTANIA KURS ECDL BASE

Koszt kursu wynosi 2000,00 wraz z egzaminem państwowym.
Szkolenie zawiera 4 moduły: BASE B1 – podstawy pracy z komputerem, BASE B2 – podstawy pracy w sieci, BASE B3 – przetwarzanie tekstów, BASE B4 – arkusze kalkulacyjne.
Certyfikat ukończenia szkolenia MEN oraz certyfikat zewnętrzny ECDL BASE potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 8 osób.
Egzamin odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

PYTANIA KURS ECDL STANDARD S11 RODO

Koszt kursu wynosi 1300,00 wraz z egzaminem państwowym.
Szkolenie zawiera omówienie danych osobowych, ochrony danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, naruszenie danych, egzekwowanie, politykę i metody oraz środki wdrażania, itp.
Certyfikat ukończenia szkolenia MEN oraz certyfikat zewnętrzny ECDL potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 8 osób.
Egzamin odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

PYTANIA KURS ECDL STANDARD S 1 UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH

Koszt kursu wynosi 700,00 wraz z egzaminem państwowym.
Szkolenie zawiera omówienie istoty baz danych, obsługa aplikacji, tabele, wybieranie informacji z baz danych, obiekty, wydruki, itp.
Certyfikat ukończenia szkolenia MEN oraz certyfikat zewnętrzny ECDL potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach do 8 osób.
Egzamin odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Zadzwoń Teraz
Dojazd